ทหารหญิง

ในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งความเท่าเทียม ซึ่งผู้หญิงเองก็สามารถทำงานเป็นรั้วของชาติได้เช่นเดียวกัน มีสตรีหลายคนใฝ่ฝันอยากเข้ารับราชการทหาร มียศนำหน้าชื่อ ได้แต่งเครื่องแบบอันน่าภาคภูมิใจ มีอาชีพมีความมั่นคง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว

อยากเป็นทหารหญิง ต้องเดินตามเส้นทางเหล่านี้

 • เส้นทางที่ 1 จบ ม.3 สามารถใช้วุฒิ ม.3 ในการสอบเข้าบรรจุได้ ซึ่งในแต่ละเหล่าทัพก็จะมีความแตกต่างกันไป สำหรับวุฒิ ม.3 นี้ ต้องขอบอกก่อนเลยว่า ตำแหน่งที่เปิดรับค่อนข้างน้อย หรืออาจไม่เปิดรับเลยในบางปี สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ตามหน่วยราชการที่เปิดสอบ อันประกอบด้วย กองทัพไทย , กองทัพบก , กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ต่อมาเมื่อสอบผ่านก็จะต้องเข้ารับการพูดคุย ขั้นตอนสุดท้าย คือ ได้ติดยศนายสิบ โดยจะเป็น จ่าตรี หรือ จ่าอากาศตรี นั้นก็ขึ้นอยู่กับเหล่าทัพนั้นๆ
 • เส้นทางที่ 2 จบ ม.6 /ปวช./ปวส. สามารถใช้วุฒิเหล่านี้ในการสอบบรรจุได้เช่นเดียวกัน หากแต่ความแตกต่างจากการใช้วุฒิ ม.3 คือ ตำแหน่งที่เปิดรับจะมีจำนวนมาก สามารถสอบได้โดยตรงต่อในทุกๆกองทัพ ถ้าผ่านก็จะมีการพูดคุย พร้อมติดยศนายสิบ /จ่าตรี หรือ จ่าอากาศตรี ก็ขึ้นอยู่กับเหล่าทัพนั้นๆ
 • เส้นทางที่ 3 จบ จบปริญญาตรี ใช้วุฒิสอบบรรจุได้เลย สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับจะมีการระบุคุณวุฒิการศึกษา หากแต่ในบางตำแหน่งก็ไม่ได้ระบุ ซึ่งตรวจสอบการรับสมัครโดยตรงได้กับ กองทัพบก , กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ต่อมาเมื่อคุณผ่านก็จะมีการพูดคุย พร้อมติดยศร้อยตรี จะเป็น เรือตรี หรือ เรืออากาศตรี ก็ขึ้นอยู่กับเหล่าทัพนั้นๆ

อัตราทหารหญิงที่เปิดรับในแต่ละปี

 • ทหารสัญญาบัตร 50-200 ตำแหน่ง
 • ทหารชั้นประทวน 200-800 ตำแหน่ง
 • ในแต่ล่ะเปิดรับไม่เท่ากัน

คุณสมบัติทั่วไป ของทหารหญิง

 • อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
 • ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร หากแต่บางหน้าที่ต้องการส่วนสูงมากกว่า 150 ซม.
 • คุณวุฒิการศึกษาตามระบุ
 • สัญชาติไทย
 • ลักษณะร่างกายมีความเหมาะสม

การสมัครสอบ อยากเป็นทหารต้องจำไว้ให้แม่น

 • เปิดรับสมัครช่วงปลายปีจวบไปจนถึงต้นปี ซึ่งจะมีการสอบในเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

 

 • สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซด์ หรือสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ได้จากเว็บไซต์

 • กองทัพไทย rtarf.mi.th
 • กองทัพบก rta.mi.th
 • กองทัพเรือ navy.mi.th
 • กองทัพอากาศ rtaf.mi.th
 • รวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆที่ประกาศข่าวทางทหาร

การสอบ

 • ภาควิชาการ ในแต่ละตำแหน่งมีเนื้อหาการสอบแตกต่างกัน
 • วิชาความรู้ทั่วไป
 • วิชาสามัญ สำหรับผู้สมัครที่ยืนวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • วิชาแบบธรรมเนียมทหาร
 • วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง

ภาคการสอบสัมภาษณ์พร้อมทดสอบร่างกาย

 • สอบสัมภาษณ์ เพื่อดูลักษณะท่าทาง , บุคลิกภาพ , การพูด รวมทั้งไหวพริบ
 • ทดสอบความแข็งแรงร่างกาย เช่น วิ่ง , ว่ายน้ำ , ซิทอัพ และอื่นๆ

เข้ารับราชการทหาร

ก่อนอื่นต้องผ่านการอบรมเป็นนายสิบหรือนายร้อยเสียก่อน ซึ่งก็เป็นไปตามชั้นยศตำแหน่งที่บรรจุสิบตรีหรือร้อยตรี ออกไปรับราชการในหน่วยงานที่ตนเองบรรจุ พร้อมรอวันเติบโตก่อนจะเลื่อนยศตามเวลา , ตำแหน่งว่าง รวมทั้งความเหมาะสม สำหรับผู้ประสงค์จะเป็นนายสิบก็สามารถสอบเป็นนายทหารได้ ด้วยการใช้วุฒิ ป.ตรีในการยื่นสมัคร หรืออีกแนวทางหนึ่ง ก็คือ สอบเลื่อนพร้อมยกระดับฐานะให้เป็นนายทหารตามโควตาของหน่วย

สิทธิพิเศษต่างๆ

สำหรับอาชีพทหารก็เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่มีความมั่นคง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของตัวเอง , บิดา , มารดาและบุตร อีกทั้งยังสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตร จบด้วยมีบำเหน็จเมื่อยามเกษียณ

สำหรับคุณผู้หญิงที่มีความฝันอยากเป็นทหาร อย่าลืมติดตามข่าวใหม่ๆอยู่เสมอ เส้นทางนี้ก็อยู่ไม่ไกลเพียงตั้งใจ มุ่งมั่น มานะอดทน การเป็นทหารก็อยู่เพียงแค่เอื้อม