อาชีพยอดนิยมของนักศึกษาจบใหม่ อาชีพที่เป็นที่ต้องการของสายงานต่างๆ ที่มีการแข่งขันที่สูง โดยอัตรา 35 ต่อ 1 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่สูงจำนวนนักศึกษาที่จบใหม่ที่ว่างงานก็เยอะ แต่ก็จะมีสาขาบางอาชีพที่ต้องบุคลากรมาก

อาชีพที่มีการแข่งขันสูงสำหรับสาขาวิชาอาชีพจบใหม่ระดับปริญญาตรี

งานทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการ วิเคราห์ข้อมูลด้านแรงงานเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ และยังมีหน้าที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านการจัดการแรงงาน อีกทั้งยังต้องมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ที่สำคัญต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านแรงงานเป็นอย่างดีนี้คือหน้าที่หลักที่ต้องทำให้ได้

อาชีพที่มีการแข่งขันสูงสำหรับสาขาอาชีวศึกษาจบใหม่

งานช่างเทคนิค สายงานนี้จะครอบคลุมตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางเทคนิค  จะมีลักษณ์ะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม สร้าง ออกแบบ ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบที่ได้กำหนด  ต้องควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ คำนวณราคา อีกทั้งยังต้อตรวจสอบ

อาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด

พนักงานขาย มีหน้าที่แนะนำสิ้นค้าที่จะขาย อีกทั้งยังต้องให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าสำหรับงานชิ้นนั้น  โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นยำโกยเพียงพอที่จำทำให้เราได้ตัดสิ้นใจเลือก มีความสามารถที่จะพิชิตใจลูกค้าเอาชนะใจลูกค้า หใ้ความสำคัญกับลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ต้องรู้ความต้องการของลูกค้า และเข้าใจจิตใจของลูกค้า

Popular Career อาชีพยอดนิยม

อาชีพยอดนิยม ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำขอเพียงทำเงินให้คุณโดยที่ไม่เดือดร้อนใครก็ถือว่าเป็นอาชีพ รวมไปถึงขายของออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่น หรือผู้ที่มีเวลาน้อย

แนะนำอาชีพดับปริญญาตรีที่เป็นที่ต้องการและมีค่าตอบแทนในเรื่องของเงินที่มากตามความยากของหน้าที่ โดยเราจะให้ท่านได้รู้ถึงตัวเลขอัตราการแข่งขันของสายอาชีพต่างๆที่เป็นที่ต้องการและอาชีพและวุฒิการศึกษาที่ต้องการทำแบ่งเป็นสัดส่วน