นักการตลาด

อาชีพนักการตลาดหรือ Marketing เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมพอสมควร เพราะว่าปัจจุบันนี้มีธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย นักการตลาดเองก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ที่จะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าเหล่านั้นสามารถที่จะเป็นที่จดจำของคนทั่วไป หรือเรียกง่ายๆ ว่าช่วยให้สินค้านั้นขายดีนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วงานการตลาดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแคมเปญ งานโปรโมทสินค้าและการบริการต่างๆ ซึ่งเมื่อมีสินค้าเยอะ มีบริการเยอะ หรืเรียกง่ายๆว่า มีคู่แข่งทางการค้าเยอะ ความยากในการทำงานของนักการตลาดก็มากขึ้น เพราะเมื่อมีสินค้าและบริการที่ซ้ำกันมากขึ้น นักการตลาดก็จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นั้นมีความแตกต่างไปจากสินค้าและบริการที่คล้ายๆ กัน เพื่อที่จะให้คนส่วนใหญ่ จดจำสินค้าของเรานั่นเอง

ในการทำงานที่มีการแข่งขันสูง นักการตลาดจำเป็นที่จะต้องทำงานอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อการพัฒนาสินค้า หรือการทำอย่างไรให้สินค้านั้นประสบความสำเร็จ ดังนั้นนักการตลาดก็อาจจะต้องมีความเคร่งเครียดในการทำงานพอสมควร ในส่วนนี้ทำให้ผู้ที่ต้องการทำงานเป็นนักการตลาดนั้นมีความชอบในการทำงานนี้พอสมควร ต้องเป็นคนที่วิเคราะห์เป็น คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดที่มีความยืดหยุ่น สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดี นอกจากนี้แล้วก็ยังจะต้องมีความรู้ในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ หลังจากนั้นก็จะนำความรู้เหล่านี้ รวมไปถึงคุณสมบัติของตนเอง มาบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ก็ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น เป็นคนที่กล้าแสดงออก กล้าที่จะออกความคิดเห็น มีความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น

ในส่วนของลักษณะการทำงานของนักการตลาด งานการตลาดเป็นงานที่ต้องเรียนรู้สภาพการตลาดโดยรวม ตั้งแต่การวางแผนโปรโมท การจัดนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า การวางแผนร่วมกับผู้ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ พัฒนาสินค้า จนกระทั่งวิเคราะห์ สรุปผลให้กับเจ้าของสินค้าและบริการนั้นๆ หรือผู้ที่ว่าจ้างนักการตลาดนั่นเอง โดยนักการตลาดจำเป็นที่จะต้องเลือกทำธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่ว่าจะได้แก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภค โดยพยายามที่จะต้องมองหาโอกาสในการตลาดจากกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับ หรือไม่มีสินค้าและบริการที่ต้องสนองคนกลุ่มนั้นอยู่ นอกจากนี้นักการตลาดก็จะต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อที่จะเอามาใช้ในการทำงาน ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการตลาด

เราจะเห็นได้ว่านักการตลาดนั้นมีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรธุรกิจอย่างมาก เพื่อที่ว่าองค์กรนั้นๆจะประสบความสำเร็จ ยิ่งในยุคของตลาดการค้าเสรี การคิดที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้นด้วยคุณสมบัติของนักการตลาดที่จะต้องมองโลกในมุมต่าง รู้จักการหาโอกาส ก็จะเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาช่วยในองค์กรธุรกิจที่ว่าจ้างนั่นเอง