Biomedical Sciences

ชีวเวชศาสตร์สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า ชีวะการแพทย์ โดยในภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันคือคำว่า Biomedical Sciences นับว่าเป็นศาสตร์ที่เพิ่งมีในประเทศไทยไม่นานนัก โดยในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดสอน นักชีวเวชศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา แต่เชื่อหลายคนก็แทบจะยังไม่เคยได้ยินชื่อของอาชีพนี้ด้วยซ้ำไป ดังนั้นในบทความนี้จะมาอธิบายของอาชีพนักชีวเวชศาสตร์ ว่ามีหน้าที่อย่างไร และสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง

เมื่อคนเราเจ็บป่วย มีโรค เรามักจะได้รับการบรรเทา หรือการรักษาด้วยการทานยา ฉีดยา หรือด้วยกระบวนการใดก็ตามที่จะให้ยาเข้าไปในร่างกายของเรา ช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ที่ผิดปกติในร่างกายของเรา แต่ทราบหรือไม่ว่าเบื้องหลังของยานั้น ใครเป็นผู้พัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อไว้ใช้ในยามที่จำเป็น และนั่นเองก็คือหน้าที่หลักๆ นักชีวเวชศาสตร์นี่เอง

ในส่วนของการศึกษาชีวเวชศาสตร์ นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์ อวัยวะ รวมไปจนถึงระบบการทำงานของร่างกายของมนุษย์ เพื่อที่นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์โรค รวมไปจนถึงหาวิธีการในการรักษา โดยหลักสูตรในประเทศของเรานั้นจะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเป็นผู้นำในการวิจัย และพัฒนา ศาสตร์แขนงนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เพราะในยุคปัจจุบันเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมากขึ้น ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ก็มีความสามารถที่จะรักษาโรคได้มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา จึงทำให้ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านชีวเวชศาสตร์ ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์การทำงาน การรักษา รวมไปจนถึงการพัฒนาสุขภาพมนุษย์นั้นมีมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากศาสตร์แขนงนี้ก็สามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าจะทำหน้าที่ในอาชีพที่ดีอย่างแน่นอน

ในการศึกษาชีวเวชศาสตร์นั้น นอกจากจะได้ความรู้เฉพาะด้านในการประกอบอาชีพแล้ว ยังเป็นศาสตร์ที่จะช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติอื่นๆ มาด้วย ไม่ว่าจะเป็น การทำให้ผู้เรียนเป็นคนที่สามารถใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา  ตีความต่างๆ ทั้งนี้ยังฝึกให้ผู้เรียนกล้าที่จะตัดสินใจอย่างแน่วแน่ พร้อมไปกับมีความรอบคอบในการคิดต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังได้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สถิติ ซึ่งเป็นความรู้ที่จะได้ในขณะที่ต้องนำเสนอผลงานเป็นข้อมูลเชิงลึกระหว่างเรียน และที่สำคัญที่สุดก็คือการได้รับทักษะในการทำงานเป็นทีม เพราะนักชีวเวชศาสตร์จะต้องเริ่มต้นเรียนรู้ในห้องทดลอง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จะต้องทำเป็นกลุ่ม เป็นทีม แม้กระทั่งสำเร็จการศึกษาแล้วก็ยังต้องทำงานกันเป็นทีมอยู่ เพื่อระดมความคิด และทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป