งานทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการ วิเคราห์ข้อมูลด้านแรงงานเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ และยังมีหน้าที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านการจัดการแรงงาน อีกทั้งยังต้องมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ที่สำคัญต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านแรงงานเป็นอย่างดีนี้คือหน้าที่หลักที่ต้องทำให้ได้