พนักงานขาย มีหน้าที่แนะนำสิ้นค้าที่จะขาย อีกทั้งยังต้องให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าสำหรับงานชิ้นนั้น  โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นยำโกยเพียงพอที่จำทำให้เราได้ตัดสิ้นใจเลือก มีความสามารถที่จะพิชิตใจลูกค้าเอาชนะใจลูกค้า หใ้ความสำคัญกับลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ต้องรู้ความต้องการของลูกค้า และเข้าใจจิตใจของลูกค้า