ในยุคสมัยที่มีการแข่งขันสูงในการหางานที่ดี การศึกษาให้ตรงกับเป่าหหมายที่วางไว้ ควรจะวางแผนในการเลือกอาชีพที่ต้องการเอาไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อจะให้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับสายงานที่ต้องการ เลือกอาชีพที่มีการแข่งขันที่น้อยก็อาจเป็นจัยใจหนึ่งที่ทำให้คุณไม่ต้องตกงาน เพราะจบสูงไม่ได้การันตีว่าจะได้งานชัวร์